رقص تراپی در زندان‌های هند (فیلم)بسیاری از زندان‌های هند فضاهای تیره، تاریک، شلوغ و خشن دارند که فرصت کمی برای بازسازی زندگی زندانیان فراهم می‌آورد.