رفتار نادرست طرفداران 2021: عکس ها
هواداران بار دیگر در سال 2021 حضور خود را اعلام کردند و قوانین را متوقف کردند تا در طول بازی چند ثانیه ستاره بازی کنند – اما در نهایت توسط نیروهای امنیتی گرفتار می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید