رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن هک کنید – GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در نمایش امروز نبوغ دکتر اندرو هوبرمن متخصص مغز و اعصاب استانفورد است. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، در مورد روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون جهت و بله – حتی این شلوارهای هوشمند سعی می کنند کار را بفهمند ، تعادل بین زندگی و زندگی را دوست دارند. دکتر هوبرمن در توضیح ایده های پیچیده به زبان هر فرد ، کار خارق العاده ای انجام می دهد. او مهمانی است که ما باید بارها و بارها او را داشته باشیم تا در مورد ما ، مردم و پاسخ های ما صحبت کند. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید