رسیدن به منطقه دارالمیزانقانونی وضع کنید که اگر روستایی در چنین مسیر پر رفت و آمدی شلوغ شود و آب را برای منطقه دیگری خرج کند، زمین خود را مجانی بفروشد و هوا و محیط زیست خود را تخریب کند، حداقل مسئولیت اجتماعی آن همه آسیب را به عهده خواهد داشت. و چشم بر آن ببندند تا این بلاها سرایت نکند و درود خدا بر آنان باد.