راز بازار وام بانکی / تسهیلات اجاره چیست؟


یک کارشناس مسائل بانکی مرتبط با وام های بانکی گفت: بانک های پایه برای پرداخت تسهیلات به گردش حساب های مردم نگاه می کنند، عده ای بنگاه داری دارند و حقوق بالایی می پردازند و بانک ها نیز برای این کار وام های تقریبا گزافی می پردازند. نباید کتمان شود که برخی بانک ها به کسانی که اعتبار دارند و می توانند تسهیلات را پس بدهند تسهیلات بالایی می پردازند.

ماجرای بازار زیرزمینی تسهیلات وام/اجاره بانکی چیست؟ اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.