رئیس پلیس را می بینیم: جزئیات گروگان گیری افراد مسلح در شمال تهران
سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت: عصر امروز در خیابان آگودانیا ۳ نفر از جمله یک کودک در یک منزل مسکونی توسط متهمان مسلح متواری به گروگان ربوده شدند. گروگان ها خوب هستند.