دیپلماسی تنها گزینه دشمنان / گزارش های مغرضانه علیه آژانس بین المللی انرژی اتمی است


معاون سازمان انرژی اتمی گفت: امروز از نظر آسیب پذیری در حوزه هسته ای کشور به دلایل مختلف کاملا مصون است. دشمنان ما چاره ای جز دیپلماسی ندارند.

پس از دیپلماسی تنها گزینه دشمنان / گزارش های مغرضانه علیه آژانس هسته ای اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.