دیدار کارگزاران حج با مقام معظم رهبری (عکس)
مقام معظم رهبری چهارشنبه ۱۸ خردادماه در دیدار با مسئولان حج امسال تاکید کردند که حج رکن حیات بشری و شامل پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی است و دولت میزبان نیز تاکید کرد.