دفاتر تونس از جایگاه قوه قضاییه بهره برداری می کنند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، احمد لطفی عصر سه شنبه در دیدار رئیس و قضات دادگستری شهرستان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه اظهار داشت: دستگاه قضایی در شهرستان بهترین خدمات را به مردم شهرستان ارائه می کند. با کمترین امکانات و امکانات مدیریت صحیح

ولی تونس افزود: قوه قضائیه یکی است بی خطر ایمن و ارزشمند در برنامه های پیشگیری، توسعه و راهبردی در حوزه های مختلف است که به افراد و عموم مردم کمک می کند.

وی بیان کرد: لازم است دستگاه های اجرایی شهرستان از توانمندی های عظیم و بسیار خوب دستگاه قضایی در تنگستان استفاده کنند.

او به یاد می آورد و دستگاه های اجرایی تنگستان با اطلاعات کامل کارگاه ها عجیب و غریب که به هر نحوی برای آنها مشکل ایجاد کرد و به دلیل توانایی بسیار خوب شهر برای همکاری در زمینه راه اندازی مجدد تعطیل شد.