دشمنان جنایات تروریستی در مقبره شاهچیراگ را رصد می کنند


انجام داد

حقوق بشر درباره آخرین مواضع گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران گفت: جاوید رحمان در آخرین گزارش خود در ۱۳ آبان و همچنین کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک در ۱۴ آبان به راحتی جنایات تروریست ها را رصد کرد. حرم شاهچیرج و خشونت داعش توسط سازماندهی آشوب و بی نظمی… یک عمل!

پرومند با اشاره به رویکرد و رویه خبرنگاران حقوق بشر در امور ایران و تکرار اتهامات حقوق بشری علیه کشورمان، گفت: از امثال جاوید رحمان انتظار نمی رود در تهیه گزارش های حقوق بشری پای انصاف و عدالت بنشینند. . اما نکته عجیب این است که دیکته هایی از دست ضدانقلاب می نویسند و ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند!

این پژوهشگر حقوق بشر در پاسخ به این سوال که جاوید رحمان به عنوان خبرنگار ویژه حقوق بشر در امور ایران در خصوص اغتشاشات و اغتشاشات اخیر موضع گیری کرده است، گفت: جاوید رحمان سه موضع مشخص داشت. اولاً آنچه را که حجاب اجباری در ایران می خواند، تقبیح کرد و ثانیاً بدون اشاره به اغتشاشات، خشونت را متوجه مدافعان امنیت دانست و در نهایت دلیل عدم شفافیت پرونده خانم مهسا امینی را مدعی شد!

پروموند افزود: این ادعاها و مواضع ضعیف و توهین آمیز به خبرنگار است! در عین حال اشاره ای به جنایت تروریست ها و داعش در انتقام از مردم در حمله به حرم شاهچراغ نمی کند! در ضمن اشاره ای به شورش و ویرانی در ایران نکرد!

وی خاطرنشان کرد: گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران متأسفانه دشمن دشمنان آشکار ایران شده است و نقش او عاملی است که در پوشش حقوق بشر حقوق مردم ایران را نادیده می گیرد.

پروموند افزود: سناریوی دشمن، امنیت ایران اسلامی و سپس ایجاد آشوب و اغتشاش و به موازات پیگیری پروژه خرابکاری با عامل رسانه ای و در ادامه این سناریو، مجازات ایران به بهانه معامله بود. با خرابکاری و در مرحله بعد که نتیجه خرابکاری و هرج و مرج را نگرفتند به مرحله تسلیحات و تروریسم روی آوردند و حالا در سکانس پایانی آقای جاوید رحمان برای متهم کردن اسلام به صحنه آمدند. جمهوری. از نقض حقوق بشر!

این کارشناس حقوق بشر گفت: مردم ما به بازی کثیف مدافعان حقوق بشر پی برده اند و سوال مهم این است که چرا خبرنگاران حقوق بشر از تروریست ها، خرابکاران و آشوبگران حمایت می کنند اما خون بی گناهان توسط داعش و اربابانش ریخته شد. سانسور و پنهان.