دستگیری مدیر سایت شرط بندی در ماه کردستان
با رصد هوشمند فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس، با سایتی مواجه شدند که اپراتور یا گردانندگان آن اقدام به ایجاد بستر شرط بندی آنلاین کرده بودند، لذا با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله پرونده ای تشکیل و در دستور کار پلیس قرار گرفت.