دستگیری دزد میلیاردی پیوندهای جعلی رژیم اسنا
رئیس پلیس فدرال مناطق عشایری استان خوزستان با اشاره به اینکه ارسال هرگونه پیامک با عنوان شکایت یا سامانه سانا با شماره شخصی یا شماره ناشناس فقط کلاهبرداری است، گفت: با شماره قوه قضاییه هرگونه شکایت را ارسال کنید. و ابلاغ قضایی و. سیستم سانا فقط شماره ادلیران است.