دختر ۵ ساله شیرین زبان عاشق فیلم حجاب +


خبرگزاری فارس مازندران – عمران اکبر نژاددر روزهایی که به مناسبت ۲۱ تیرماه روز عفاف و حجاب بحث عفاف و حجاب مطرح می شد، برای گفت و گو به سراغ زینب قبادیان، دختر حافظ قرآن رفتیم. وی با اشاره به اینکه وقتی از خانه بیرون می رود چادر به سر می بندد، گفت: آیات و نثر قرآن را به زبان انگلیسی حفظ می کنم و می روم. به درس طراحی و من علاقه مند به نقاشی هستم.

می گوید؛ وقتی از خانه بیرون می روم با حجاب و عاشق حجاب هستم و زینب هم پیشنهادی برای پوشش زنان دارد. زنانی که محجبه نیستند برای زیبایی و حفظ خود حجاب داشته باشند، من برای احترام به حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) از حجاب استفاده می کنم و وصیت شهدا برای استفاده از حجاب ما زنان، آن ها که ما را دوست ندارند، چادر بزنیم، دشمن ما زنان است.

پایان پیام / ۸۶,۰۱۵ / ج
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید