دبیرکل شورای المپیک آسیا: بازی های آسیایی سال آینده برگزار می شود
مدیرکل شورای المپیک آسیا در پاسخ به این سوال که چرا چین میزبان المپیک زمستانی شد و بازی های آسیایی را به تعویق انداخت؟ وی گفت: بازی های آسیایی بزرگتر از المپیک است و مدیریت این حجم از ورزشکاران در کنار رسانه ها در یک دایره بسته با این همه جمعیت دشوار است.