دبیرکل حزب اسلامی کار: باید ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود/ در تیم اقتصادی دولت هرج و مرج موج می‌زند
حسین کمالی: بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر هماهنگ نیستند و سیاست های اقتصادی دولت نیز بر اساس شناخت و تجربه علمی اتخاذ نمی شود.