دانشگاه امیر کبیر تا اطلاع ثانوی تعطیل است
رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر همچنین درباره برخی اخبار مبنی بر پرتاب گاز اشک آور به داخل خوابگاه ها و ورود افرادی غیر از دانشجویان به محیط های مسکونی گفت. تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر صحت این موضوعات منتشر نشده است.