خوزستان/ اعتراض به قطع برق با یک کودک بیمار از گرما (فیلم)
یکی از شهروندان روستای منصوره که از گرما رنج می برد در مقابل اداره برق شادجان خوزستان می گوید: این بچه چه گناهی کرد. از ۱۱ صبح تا الان با ماشین روشنش کنم گرمه تو گرما تقصیرشون چیه؟ بیا ببین گناه مادر و خواهرش که از گرما در ماشین نشسته اند چیست؟