خسارات سیل در یزد (عکس)
شروع بارندگی های موسمی تابستانی در استان یزد در چند روز گذشته باعث جاری شدن سیل و جاری شدن آب در این شهر و مختل شدن زندگی مردم شده است، همچنین اکثر معابر شهری، تونل ها و راه های مواصلاتی این استان بسته شده و موجب جاری شدن سیل شده است. چند خانه قدیمی محله تخریب و به «اکبرآباد» تبدیل شد.