خبرگزاری مهر: نوسازی تجهیزات فرسوده بیمارستان امام خمینی اهواز | اخبار ایران و جهاناحمد ردا تبدیل وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چند ماه گذشته بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی تجهیزات فرسوده پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز اختصاص یافته است.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز افزود: دستگاه های پزشکی مدرن و پیشرفته در تشخیص و درمان بیماری تاثیر بسزایی دارد.

وی ادامه داد: به همین منظور و با تمرکز و پیگیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز و معاونت این دانشگاه، نوسازی تجهیزات فرسوده پزشکی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز انجام شد. به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات، بخش‌های مختلف بیمارستان به جدیدترین تجهیزات پزشکی مجهز شدند.

تبدیل گفت: در همین راستا دیروز یک دستگاه سی تی. اسکنر آنژیوگرافی به ارزش ۴۳ میلیارد ریال وارد بیمارستان امام خمینی اهواز شد تا پس از هماهنگی های لازم نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.