خبرگزاری مهر مشکل ارسال پیامک به اخبار ایران و جهان برطرف شدبه گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت ارتباطات روز گذشته از حل مشکل غیرفعال شدن سرویس پیامکی که با حکم قضایی وضع شده بود، خبر داد.

محدودیت های سرویس پیامک گروهی از روز جمعه ۲۲ مهر ۱۴۰۱ با حکم قضایی اعمال شد.

بر اساس این اطلاعیه، تنها محدودیت موجود مربوط به مقرراتی است که قبلاً نقض شده و از نظر مراجع قضایی محدود است. بودن.

سیستم هایی که از روز جمعه محدودیت ارسال پیامک داشتند، در حال حاضر مشکلی در سرویس ندارند.