خبرگزاری مهر: درگیری شیعه و شیعه محال است/ محور مقاومت روز به روز قوی تر می شود اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهت“آرام الامریرهبر ائتلاف الفتح عراق آن را در چهلمین روز شهادت تحویل داد.ابو ماری انصارمعاون سازمان بدر عراق که در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد، گفت: هر روز بر مقاومت، قدرت، انسجام، استقامت و صبر افزوده می شود.

وی افزود که مقاومت عراق همچنان به همبستگی بستگی دارد جمعیت مردمی و دیگر نهادهای امنیتی در مقابل همه توطئه های داخلی و خارجی ایستادگی خواهند کرد. ما در این راه مومن ترین فرزندان عراق را قربانی کردیم.

الامری وی ادامه داد: مبارزه ما با داعش ادامه دارد و هزاران شهید در این نبرد تقدیم کرده‌ایم.

رئیس ائتلاف فتح گفت: سازمان بدر با فتوای شهید صدر و با هدف اصلاح مسیر اصولی و ارزشی تشکیل شد. نتیجه فتوای مبارک این بود که ما بحران و تهدید را به فرصت تبدیل کردیم و تروریسم و ​​فرقه گرایی منفور را شکست دادیم. جمعیت یک شعبه تشکیل دادیم.

آرام الامری وی در پایان تاکید کرد: «هرکس از جنگ داخلی و درگیری شیعیان خوشحال باشد، توهم است و چنین چیزی امکان ندارد».