خبرگزاری مهر دبیرخانه سازمان ملل صلاحیت بررسی پهپادها در جنگ اوکراین را ندارد اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، “واسیلی نبنزیانماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در جریان نشست شورای امنیت درباره سازماندهی تحقیقات مربوط به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین او گفت که در جنگ اوکراین، «دبیرخانه سازمان ملل متحد از سوی شورای امنیت موظف شد تا در مورد منشأ آن تحقیق کند. هواپیماهای بدون سرنشین در اوکراین استفاده نشده است و دبیرخانه نیز موظف به اتخاذ چنین ابتکاراتی نیست.

نبنزیا وی در این نشست با انتقاد از روند تحقیقات درباره استفاده از پهپادها در اوکراین گفت: بند G ماده ۶ یادداشت رئیس جمهور درباره قطعنامه ۲۲۳۱ (در مورد برنامه هسته ای ایران) به صراحت بیان می کند که دبیرخانه سازمان ملل تنها می تواند فعالیت های دیگری را انجام دهد. اگر شورای امنیت مجاز به انجام این کار باشد، در صورتی که چنین درخواستی از سوی دبیرخانه کل ارائه نشده باشد.»

کشورهای غربی مدعی هستند که ارسال هواپیماهای بدون سرنشین از ایران به روسیه برای استفاده در اوکراین ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، اما روسیه به شدت چنین ادعایی را رد می کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در تکمیل این نشست گفت که این اتهامات مربوط به استفاده روسیه از هواپیماهای بدون سرنشین ایرانیان در اوکراین آن را ساختگی توصیف کردند و در این نشست گفتند: با در نظر گرفتن این واقعیت که همکاران غربی ما به دنبال افزایش تقلب در برخی هستند. هواپیماهای بدون سرنشین ظاهراً توسط ایران به روسیه داده شده است، من می خواهم کاملاً واضح بگویم. ما در یک موضوع دیگر جلسه داریم م. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه جلسه ای در رابطه با قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار کرد که هر سه ماه یکبار برگزار می شود. یک بار برای رسیدگی به مسائل مربوط به اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ که شکل گرفت».

این دیپلمات روس همچنین درخواست تحقیق درباره هواپیماهای بدون سرنشین در اوکراین را اقدامی خطرناک توصیف کرد و گفت: از نظر قانونی می خواهند اختیارات دبیرخانه را به طور مصنوعی گسترش دهند و با نقض اختیارات شورای امنیت به آن وظایف اضافی بدهند.

واسیلی نبنزیاوی افزود که غرب خواستار انجام تحقیقات در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین که گفته می شود توسط ایران به روسیه تحویل داده شده است، درخواست مناسبی ندارد. وی گفت: «اقدامات هیئت‌های غربی که از دبیرخانه کل درخواست کردند تحقیقاتی در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین سازماندهی کند، سابقه بسیار خطرناکی برای کار سازمان ملل ایجاد کرد.»

وی افزود: ما از اعضای شورای امنیت می خواهیم که از منشور سازمان ملل متحد دفاع کرده، اقدامات هیئت غربی را که باعث تضعیف آن می شود محکوم کنند و به صراحت درباره پایبندی دبیرخانه به ماده ۱۰۱ منشور و وظایف آن صحبت کنند.

ایران نیز ادعای ارسال پهپاد برای نبرد در اوکراین را تکذیب کرد و دیروز «حسین امیر عبداللهیانوزیر امور خارجه ایران گفت: خطاب به آقای … برلی وی تاکید کرد: اگر برای ما مشخص شود که روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است، قطعا نسبت به این موضوع بی تفاوت نخواهیم ماند. امیر عبداللهیان وی گفت: ما آماده ارائه هرگونه سندی از اوکراین در مورد ادعا هستیم استخدام کنید هواپیماهای بدون سرنشین حضور ایران در اوکراین توسط روسیه. به آقای برلی وی تاکید کرد: اگر برای ما مشخص شود که روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده است، قطعا نسبت به این موضوع بی تفاوت نخواهیم ماند. مسئولین z ما در مورد روسیه گزارش دادیم بودن او در برخی مصاحبه ها تایید کرد بودن تسلیحات مورد استفاده در جنگ اوکراین، تسلیحات روسی است.