خبرگزاری مهر به اصطلاح ۲۵۰۰ سال تاریخ شاهنشاهی اخبار ایران و جهان را نداریمگروه فرهنگ و اندیشه خبرگزاری مهر: حسن انصاری محقق تاریخ اسلام در مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون و عضو شورای عالی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و نویسنده کتاب هایی چون «مطالعات تاریخی در حوزه اسلام و تحصیلات تکمیلی» است. عقاید شیعه، «گنج پنهان، شرح زندگانی و آثار مرحوم علامه سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی» و منتقد کتاب. زیرا «تفسیر جمال الخراشی» سلیمان بن عبدالله خراچی و «شرح المدرود فی». کتاب کلام «ابوالقاسم عبدالرحمن بن علی حسینی» در یادداشتی کوتاه به موضوع مهمی در تاریخ معاصر ایران اشاره می کند.

این یادداشت را در زیر بخوانید:

محمدرضا پهلوی خود را «امپراطور آریاماهار» می نامد و سلسله او میراثی ۲۵۰۰ ساله است. در ایران به اصطلاح امپراتوری ۲۵۰۰ ساله نداریم. ما حتی ۲۵۰۰ سال حکومت نداریم. پس از اسلام و دوران ساسانی، شاه اسماعیل اولین پادشاه ایران بود که نماینده برخی از سنت های باستانی عصر ساسانی بود.

قبل از آن سلطان داشتیم ولی به سنت قدیم شاه نداشتیم. اگر برخی از اعضای خاندان بویه یا حاکمان محلی مانند طایفه آل مامون خوارزمشاه از این عنوان استفاده می‌کردند، این عنوان ربطی به مفهوم و سنت سلطنت و امپریالیسم در عصر ساسانی ندارد. سنت شاهی در چارچوب جدید خود در ایران اسلامی با صفویان آغاز شد و با قاجارها ادامه یافت. هر دو سلسله مشروعیت خود را از مذهب اثنی عشری گرفته و قرن ها ادامه دادند. «امپراطور آریاماهر» این نکته اساسی را به درستی درک نکرد و زندگی خود را به عنوان «امپراتور» کوتاه کرد.

اگر پهلوی ستیان در تماس های سیاسی امروزشان با همه شماره ها و همه امکاناتشان حتی نمی توانند با ده ها نفر تماس بگیرند به خاطر نکته ای است که عرض کردم. مردم عزیز ما ارزش فرهنگ و سنت های ملی و مذهبی خود را به درستی می دانند و سهم فرهنگ دینی خود را در تحکیم وحدت ملی و تمامیت ارضی می دانند. شعور ملی را دست کم نگیرید.