خبرگزاری مهر – بررسی آخرین تحولات حضور نهادهای فرهنگی در جام جهانی قطر، اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسه هماهنگی حضور کشورمان در جام جهانی قطر در وزارت امور خارجه با حضور وزرای امور خارجه، میراث، گردشگری، صنایع دستی، ورزش و جوانان، وزیر امور خارجه کشورمان فرهنگ و وزیر امور خارجه. انجمن ارشاد اسلامی امروز (پنجشنبه ۲۸ آبان ماه) کارگروه هماهنگی نهادهای مرتبط به ریاست مهدی سافاریمعاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به جای این وزارتخانه تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت میراث، گردشگری، صنایع دستی، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد، آخرین وضعیت موجودیت موسسات فرهنگی بررسی شد. مناسب ترین امکانات شرکت برای ایرانیان و هواداران تیم ملی فوتبال بررسی شد و تصمیمات مقتضی برای رفع برخی از موانع موجود اتخاذ شد .