خبرگزاری مهر: ایران، روسیه و ترکیه حملات نظامی اسرائیل به سوریه را محکوم کردند | اخبار ایران و جهاندر بیانیه پایانی هجدهمین نشست بین المللی روند آستانه در شهر نورسلطان، قزاقستان، روسیه، ایران و ترکیه (ضامن آتش بس) حملات نظامی اسرائیل (رژیم) در سوریه را محکوم کردند. .

مداوم…