خبرگزاری مهر – اکثریت آلمانی ها از وضعیت اقتصادی این کشور راضی نیستند، اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیه ایلیوم، نظرسنجی شبکه تلویزیونی ARD آلمان نشان داد که اکثریت مردم آلمان از وضعیت اقتصادی این کشور ناراضی هستند.

بر اساس این نظرسنجی، از هر پنج آلمانی ۴ نفر و ۸۰ درصد آنها وضعیت اقتصادی این کشور را منفی ارزیابی می کنند، ۴۷ درصد آنها وضعیت اقتصادی آلمان را «کمتر خوب» می گویند و ۳۳ درصد از آنها می گویند که چنین است. “بد”.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که وضعیت آلمان برای ۸۵ درصد از شهروندان این کشور نگران کننده است که در مقایسه با نظرسنجی مشابه در سال ۲۰۲۰، ۳۴ درصد افزایش داشته است.

در عین حال، اکثر پاسخ دهندگان به این نظرسنجی یعنی ۵۳ درصد معتقدند که وضعیت اقتصادی آلمان در سال آینده بدتر از اکنون خواهد بود. همچنین ۳۲ درصد معتقدند که وضعیت اقتصادی باثبات خواهد بود و تنها ۱۲ درصد معتقدند که وضعیت اقتصادی در سال آینده بهبود خواهد یافت.

در این نظرسنجی که از ۳ تا ۵ اکتبر ۲۰۲۲ انجام شد، ۱۳۰۷ نفر شرکت کردند و میزان خطا بین ۲ تا ۳ درصد است.