خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانعلی معتمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خرید ۳۳ هزار و ۹۰ تن گندم در استانداری تا ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ تضمینی شده است.

وی با بیان اینکه خرید ۲۵ هزار و ۸۵۷ تن سیلو گندم انجام شده است، گفت: بذر گندم خریداری شده در استانداری نیز ۸ هزار و ۵۰۰ تن بوده است.

مطمدی پور با اشاره به قیمت گذاری گفت: گندم به قیمت مصوب کشاورزان خریداری می شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه خرید سایر محصولات کشاورزی نیز محقق شده است، گفت: خرید یک هزار و ۴۷ تن است. کلزا نیز انجام می شود.

معتمدی پور خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان ادامه دارد.