خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانکمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه – نقاط ضعف و قوت شورای یازدهم و بررسی عملکرد دوساله نمایندگان در اخذ تصمیمات برجسته، گفت: شورای یازدهم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب نامیده می شود. شروع کار به دلیل شیوع کرونا، مجازات های شدید و تغییر دولت دشوار بود. اما با وجود این او تصمیمات و مصوبات مهمی را در کارنامه خود دارد.

او توضیح داد: پرش تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی و نظرات مثبت فراوان در بودجه ۱۴۰۱ از جمله تصمیمات قابل توجه و مثبت نمایندگان است. علاوه بر همه اینها، این مجلس در تمام تصمیمات خود در کنار انقلاب و نظام بود.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس تاکید کرد: اتحاد و دلسوزی از نکات بارز مجلس یازدهم است و نمایندگان خدمت به نظام را سرلوحه کار خود قرار داده اند. اگر بخواهم نکته اصلاحی را مطرح کنم باید بگویم که مجلس یازدهم باید تعداد پروژه ها را کم کند، آنها را در اولویت قرار دهد و پروژه هایی را در نظر بگیرد که برای معیشت مردم کار کند.

حسین پور خاطرنشان کرد: اولویت امروز ما پرداختن به حوزه اقتصاد است و در بازنگری برنامه ها باید در نظر داشته باشیم که برای حل مشکلات اقتصادی چه کنیم و چه سیاست هایی برای صادرات و واردات اتخاذ کنیم.