خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت مدیره سازمان صنایع و معادن عصر امروز برگزار و «مصطفی طاهری» به عنوان سرپرست این مرجع انتخاب شد.

علی گدی به عنوان نایب رئیس اول و علی اکبر کریمی به عنوان نایب رئیس دوم کمیته صنایع و معادن انتخاب شدند.