خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان یکی دیگر از خبرگزاری هامردم کرمانشاه با هدف کمک به همنوعان خود و اهدای روح بیماران در مراکز اهدای خون حضور یافتند. و بنابراین اعلام و به نظر می رسید سهم کشورهای عضو مدیترانه شرقی از این میزان حدود ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار اهدای خون به ایران با بیش از دو میلیون اهدای سالانه است که حدود ۲۱ درصد از کل خون اهدایی در ۲۱ کشور عضو منطقه است.