خبرگزاری مهر اجازه نمی دهیم حقوق کارگران شهرداری علی آباد ضایع شود | اخبار ایران و جهانحسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتفاقی که در شهرستان علی آباد کتول از ضرب و شتم یک کارگر رخ داد، قوه قضائیه وارد خیر شد و با متخلفان برخورد قضایی می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به اینکه مرجع رسیدگی به نزاع ها و اختلافات بدنی به قوه قضائیه است، افزود: در صورتی که این کارگر در العبادی دعوای مربوط به مسائل و مشکلات کاری خود داشته باشد. پرونده را بررسی خواهیم کرد.» و اجازه نخواهیم داد که حق کارگر ضایع شود.

خواجه مظفری پیگیری مطالبات جامعه کارگری را از وظایف اصلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: این مهم با همکاری کارفرمایان محقق شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: ما امسال به طور جدی بر امور کارگران و کارفرمایان نظارت و به مشکلات آنها رسیدگی کرده ایم و به دنبال اجرای خوب قانون هستیم.