خبردنا: در سال های آینده تمامی اقشار آسیب پذیر از مزایای حذف ارز ترجیحی بهره مند خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور: اعلام اسامی بدهکاران عمده اقدام بسیار خوبی است اما باید همه جوانب و ضوابط رعایت شود تا افرادی که از بانک ها تسهیلات گرفته اند بتوانند با کسانی که در اخذ این وام ها زیاده خواهی کرده اند، پروژه های کلان ملی را اجرا کنند. ، لازم بود جدا شود.