حمله شدید شریعتمداری به ظریف دفاع قالیباف را چاشنی می کند
آقای ظریف و دیگر دولتمردان روحانی باید از آقای قالیباف و سایر دست اندرکاران در تصویب برنامه اقدام راهبردی لغو تحریم ها که آنها را از انفعال، انفعال و تسلیم شدن در برابر باج خواهی آمریکا نجات داد، قدردانی و قدردانی کنند، اما مشخص نیست چرا. به جای آمریکا عزاداری می کنند.. بخورند؟!