“حرامزاده های شیطون” فقط به دنبال “بی اخلاقی و برهنگی” هستند.


روزنامه کیهان نوشت: همه اغتشاش گران از یک سو به فحاشی، هتک حرمت و حمله به مساجد و پلیس و… و ترویج آشوب و برهنگی از سوی دیگر مشغول بودند.

روزنامه کیهان در واکنش به نامه دیروز حسین شریعتمداری، مدیرمسئول، به جهموری اسلامی حمله کرد و آن را غربی خواند. دیروز جمهوری اسلامی خطاب به کسانی که صدای اعتراض مردم را نادیده می گیرند نوشت که شکم شما سیر است و از مشکلات اقتصادی مردم خبر ندارید. امروز کیهان مدعی شده است که مطالبه معترضان به مسائل اقتصادی مربوط نمی شود و آنها فقط به دنبال «تردید و برهنگی» هستند!

کیهان نوشت: آیا در اغتشاشات پراکنده چهل روز گذشته حتی یک تمرکز بر یک نقطه، یک نقطه و اعتراض اقتصادی و معیشتی شنیده شد؟! یا اینکه تمام اغتشاشگران از یک سو به فحاشی و هتک حرمت و حمله به مساجد و پلیس… و از سوی دیگر به ترویج هرج و مرج و برهنگی مشغول بودند؟!

مردم باید مشکلات اقتصادی داشته باشند. اما همانطور که گفته شد تنها چیزی که مورد توجه هولیگان قرار نگرفت مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بود.