حجت الاسلام رستمی: دیکتاتوری سفید بر فضای رسانه ای غرب حاکم است


به گزارش خبرنگار حوزه خبرگزاری فارس، اختتامیه فاز اول طرح اندیشه تمدنی ویژه اساتید دانشگاه های سراسر کشور یا سخنرانی حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نماینده ولی فقیه . بدن در دانشگاه ها

حجت الاسلام رستمی در این دیدار با اشاره به تلاش برخی عناصر دشمن در تفسیر آیات قرآن در بسترهای اجتماعی مانند حجاب، بر اهمیت تفسیر صحیح قرآن تاکید کرد. در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آمده است: مقام معظم رهبری در سال ۵۳ برای رفع نیازهای جامعه بشری تفسیری از قرآن را در مشهد مقدس ارائه کردند. این تفسیر عینی را در تبیین مسائل اجتماعی، مبانی دین و مسائل اساسی دینی اسلام بر اساس قرآن ترکیب کنید. بر گونهمی بیند که ما از دل این توحید نفی همه توحید را استنباط می کنیم.

وی ادامه داد: رهبری به ما یاد دادند که قبول بت پرستی بدتر از بت پرستی است و خلاف توحید است. شاید خودشان تصور نمی کردند که این نظام اسلامی به زودی معجزه شود الهی اتفاق بیفتد، اما در آن فضای ناامیدی و خم شوید حاکمان جامعه در آن زمان وارد می شوند و این مسائل را مطرح می کنند.

رئیس نهاد نمایندگی رسمی اکثر رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اینکه این کتاب با نگاهی جامع به قرآن، مسلمان را فردی با مسئولیت اجتماعی تعریف نمی کند و زمانی که با مسئولیت های اجتماعی مواجه می شویم نیازی به این موضوعات احساس نمی کنیم و تاکید می کنیم که متوجه می شویم تا چه اندازه از نظام آموزشی و تربیتی خود غافل شده ایم: این نگاه ماورایی و اینکه باید تغییرات مناسب ایجاد شود.

رستمی بر نقش دانش در رسیدن به افق قله های رفیع موفقیت در کشور تاکید کرد و گفت: امروز معتقدیم تمدن غرب بر محتوای نظام لیبرال دموکراسی تسلط یافته است و می بینیم که ادارات رسانه ای آن اجازه اعتراض می دهند. عقایدی که نفس می کشد، به خود نمی دهد و به نوعی دیکتاتوری سفیدپوست بر فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی تمدن غرب مسلط است.

وی افزود: نمونه آن حذف تصویر حاج قاسم از شبکه های اجتماعی و طی مراحل زیر تا حذف آن است. حساب اجازه ندادن افراد به کار در این فضا نشان دهنده این بحث است، چرا که این تمدن غربی بر همه ابعاد زندگی بشر حاکم است.

برهان اسلام رستمی در پایان گفت: سرنوشت محتوم همه تمدن های بزرگ این است که اگر به ظرفیت واقعی پاسخگویی به نیازهای بشری نرسند، محکوم به زوال خواهند بود. مشخص شده اند کرد: اینها حرف هایی است که حتی رهبران سیاسی و روشنفکران آمریکا در سال های اخیر شنیده اند. تا آنجایی که فوکویاما وی اخیراً از بازگشت به نوعی مارکسیسم صحبت کرده است و در این مقطع تاریخی دانشگاه ها و مراکز علمی می توانند نقش موثری در تحول تمدنی کشور داشته باشند.

رستمی در خاتمه با تشکر از بانیان و شرکت کنندگان در این طرح گفت: امیدوارم نور و درکی که می یابیم بر این نظر باشد. اراده قوی انتقال محیط و نتایج مثبت برای شهادت

پایان پیام/
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید