حادثه تروریستی شاهچیراگ قطعا بی پاسخ نخواهد ماند


رئیس جمهور در پیامی تسلیت شهادت و مجروح شدن جمعی از زائران حرم حضرت احمد بن موسی علیه السلام نوشت: این بلا بی پاسخ نخواهد ماند و امنیت و قانون است. نهادهای اجرایی شناسایی کرده اند. موانع این جنایت کور پاسخی ناگوار به رهبران و برنامه ریزان آن خواهد داد و درس عبرت خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تسلیت شهادت و مجروح شدن جمعی از زائران حرم حضرت احمد بن موسی علیه السلام نوشت: ندای ظلم و ستم. ملت ایران این بار در حرم حضرت احمد بن موسی علیه السلام طنین انداز شد و جنایت دیگری را که وی به فهرست جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران اضافه کرد.

رئیس جمهور همچنین شهادت و مجروح شدن جمعی از زائران حرم حضرت احمد بن موسی (علیه السلام) در این حمله تروریستی را به خانواده این عزیزان و همه مردم ایران تسلیت گفت.

رئیسی خاطرنشان کرد: تجربه نشان می دهد که دشمنان ایران انتقام یأس و تیرهایشان را می گیرند که با خشونت و تروریسم مانع ایجاد شکاف در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور شده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: این شر قطعا بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه های امنیتی و انتظامی با شناسایی موانع این جنایت کور با تأسف و آموزش به عاملان و طراحان این جنایت پاسخ خواهند داد.