جلسه کمیته با موضوع ایجاد وجوه منجمد و انضباط مالی برگزار شد


ششمین جلسه کمیته راهبردی ایجاد دارایی های منجمد و انضباط مالی با هدف پیگیری راهکارها در موضوع فوق با حضور مسعود رزازان معاون مالی بانکی و محمد شریجیان ع. عضو هیئت عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک.

جلسه کمیته با موضوع ایجاد وجوه منجمد و انضباط مالی برگزار شد

به گزارش تایم به نقل از روابط عمومی بانک ملی، در این دیدار، محمد شریجیان با اشاره به فرصت استفاده از ظرفیت بازار در پروژه هایی که به تجارت مستقیم بانک ارتباطی ندارد، بر لزوم پیگیری جدی راه حل ها تاکید کرد. بانک. ایران.

مسعود رزازان همچنین خواستار تسریع در تکمیل صورت های بانکی در این خصوص با ارائه راهنمایی های لازم در حوزه مدیریت دارایی های بانکی و مدیریت بودجه شد.

به منظور تکمیل این جلسه، رؤسا، معاونین و کارشناسان ادارات کل سرمایه گذاری، امور شرکت ها، مدیریت و فروش اموال، مازاد، مهندسی، املاک، تجهیزات، حسابداری اداری و بودجه با دبیری اداره کل کشور تشکیل شدند. تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند و مدیران پروژه پیشرفت در راه حل ها را ارائه کردند و چالش های اجرایی را تشریح کردند.

چالش های سیستم جامع مدیریت شرکتی، سیستم مدیریت اموال و انبار (سیما و شیر) و مدیریت بودجه از جمله مواردی بود که در این جلسه بررسی شد.