جزئیات سرقت از بانک ملی: از هدیه ۵۰ میلیون تومانی دزد در روز تولد خاله تا خرید خودروهای خارجی
سپس به دو نمایشگاه خودرو رفتیم و از دو نمایشگاه دو خودروی خارجی به قیمت ۱۸۰ سکه خریدیم. به غیر از ۱۸۰ سکه، ۳۰۰ میلیون تومان از این سکه های سرقتی را خرج کردیم. ۲۵۰ میلیون تومان بدهی هایمان را دادیم و ۵۰ میلیون تومان دیگر را به عنوان هدیه تولد به خاله دادیم.