جزئیات جدید برای جبران خسارت حادثه دیدگان واحد دانشگاهی


بانک ملی ایران جزییات جدیدی را برای جبران خسارت قربانیان سرقت از گاوصندوق شعبه دانشگاه اعلام کرد.

جزئیات جدید برای جبران خسارت حادثه دیدگان واحد دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، غرامت به شرح زیر پرداخت می شود:

– ۵۰ درصد وجوه صندوق بر اساس خود گواهی در حضور بازپرس پرونده با مسدود شدن حساب به صاحبان وجوه پرداخت می شود.

پرداخت در ۲۱ خرداد با حضور بازپرس انجام می شود.

۵۰ درصد مابقی غرامت با نظر مقام قضایی پرداخت می شود.

مبلغ کسر به طرفین برداشت نمی شود مگر با اجازه مقام قضایی.

ملک در روز تسویه نهایی قرارداد حسابرسی می شود.

– قیمت محاسبه ارز از دست رفته با توجه به نرخ بازار ارز آزاد خواهد بود.

– نحوه محاسبه طلا و جواهرات به این صورت است که پس از خود اظهاری، فردی به دعوت بانک و مسئولان مربوطه در جلسه ای برای تعیین قیمت اموال مسروقه و کارشناسی شرکت می کند.

مالباختگان بابت اموال مسروقه بدهی خود را به بانک ملی ایران پرداخت کردند و بانک نماینده آنها خواهد بود.