ثبت نام مجدد نهضت ملی مسکن از ۱۵ تیرماه
وزیر راه و شهرسازی با تایید اینکه در حال حاضر محدودیتی برای استفاده از توان پیمانکاران و سازندگان صاحب نام در اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد، تصریح کرد: در اکثر استانداری ها بهسازی در مرحله نهایی است که باید انجام شود. شتاب گرفت.