توضیحات ترامی درباره خوبان علم و رامالز در کنار تیم ملی را می بینیممهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با عادل فردوسی پور با تایید اعتقاد به “افسانه و خرافات” در دوران مدیریت شهاب الدین، خدمتگزار محترم فدراسیون فوتبال ایران گفت: پاداش مالی برای بازیکنان تیم ملی ایران هم بر اساس اعداد هفت، نه هستند.» و برای خوشحالی یازده بپردازید.