توصیه های کنکوری برای داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۱
داوطلبان باید یک نسخه چاپی از جلسه امتحان با یک پین چسبانده شده به جعبه به همراه داشته باشند. داوطلبان باید در جلسه آزمون اصل شناسنامه یا کارت شناسایی و ۲ مداد سیاه تیره، پاک کن و تراش و همچنین یک ماسک سه لایه معمولی اضافی را به همراه داشته باشند.