تورم ایران و لبنان از تورم آمریکا بیشتر است!


بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران و لبنان تنها دو کشور خاورمیانه هستند که تورم بالاتری نسبت به آمریکا دارند.

تورم ایران و لبنان از تورم آمریکا بیشتر است! اولین بار در اخبار تجارت ظاهر شد.