تماشا کرد نماینده مجلس: اگر آمریکا دشمن است، فرزندان ۵۴۰۰ مسئول آنجا چه می کنند؟!
هاجر شنارانی معاون نیشابور در این ویدئو در نطق خود در مجلس گفت: فرزندان ۵۴۰۰ نفر از مقامات دولتی خارج از کشور هستند. مسئولان ما حقوق و درآمد جمهوری اسلامی را دوست دارند اما تابعیت کشورهای خارجی را می خواهند. اگر آمریکا دشمن است، پسران مسئولان آنجا چه خواهند کرد؟!