تغییر رنگ آمیزی نقشه کرونا کشور / افزایش شهرهای قرمز – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، و بنابراین بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز رنگ از ۴ شهر به ۱۵ شهر افزایش یافته است.

بر اساس همین گزارش، تعداد شهرهای نارنجی رنگ نیز از ۱۴ شهر به ۳۵ شهر رسیده است.

تعداد شهرهای زرد نیز به ۲۰۸ شهر و شهرهای آبی به ۱۹۰ شهر کاهش یافته است.

هفته گذشته تعداد شهرهای آبی ۲۸۸ شهر بود که به ۱۹۰ شهر کاهش یافت.