تعیین حقوق بازنشستگان – زمان خبر


رئیس کانون بازنشستگی استان تهران از تصمیم افزایش حقوق بازنشستگان از روز شنبه ۲۴ مردادماه خبر داد.

تعیین حقوق بازنشستگان

گزارش کردن زمان خبریسه قانون در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد. ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ تامین اجتماعی سه قانون مذکور هستند. آنچه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد می داند تبدیل به قانون می شود و رئیس سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش همین میزان را به هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی می دهد.

۱۷ تیرماه یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم ۳۸ درصدی تامین اجتماعی و مصوب شورای عالی کار و از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه شود. . .

بر اساس دستور رئیس جمهور، افزایش مستمری سایر رده های بازنشستگان تامین اجتماعی در وزارت رفاه بررسی می شود و در صورت تصویب، حقوق این سطوح در سال جاری ۳۸ درصد افزایش می یابد.

به گزارش تسنیم، علی اصغر بیات رئیس مرکز عالی بازنشستگان تامین اجتماعی بیست و دوم فروردین ماه جاری از افزایش حقوق بازنشستگان و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ خبر داد. علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، سایر سطوح ۳۸ درصدی علاوه بر ۵۱۵ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می شود.

در این میان قرار بود سن بازنشستگی سایر سطوح مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، ۳۸ درصد علاوه بر ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد که متعاقباً از سوی دولت رد شد. و مراکز بازنشستگی

رئیس جمهور در همان ابلاغیه ریاست جمهوری به معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا افزایش مستمری سایر سطوح برای بازنشستگان را بررسی کند.

در همین رابطه علی بهادر جهرمی سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت: در پی درخواست بازنشستگان در خصوص شرایط امسال، رئیس جمهور به معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا موضوع را با حضور نمایندگان بررسی کند. از بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات حمایتی برای آن

همانطور که علی دهقانقیا رئیس کانون بازنشستگان استان تهران درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان (سایر سطوح) گفت: دولت تصمیم گیری در این خصوص را به وزرای عضو واگذار کرده است. هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی.

هیات امنای شرکت تامین اجتماعی شامل نمایندگان ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است و نظر دو گروه در خصوص افزایش ۳۸ درصدی بازنشستگان سایر رده ها مثبت است و امیدواریم نظر دولت نیز باشد. حضور نمایندگان در هیات امنای تامین اجتماعی نیز مثبت است.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران تصریح کرد: با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان سایر رده ها و افزایش ۳۸ درصدی این قشر از جامعه، رئیس جمهور ۳ بار به معاون اول رئیس جمهور دستور داد تا با توجه به مشکلات پیش آمده وارد این حوزه شود. بازنشستگان تجربه کردند اما پس از چند ماه نتیجه ای حاصل نشد، در ادامه سیاست شورای اسلامی، شورای اسلامی با صدور کتابی مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر رده ها و بر همین اساس دولت را لغو کرد. مهلت یک هفته ای داده شد تا تکلیف بازنشستگان سایر رده ها مشخص شود.

دهقانقیا ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که بازنشستگان در این زمینه تجربه می کنند، امیدواریم هر چه زودتر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر رده های عملیاتی به تصویب برسد و بر این اساس دولت نیز باید این موضوع را اتخاذ کند. به طور جدی، و در این راستا مجلس نمایندگان افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان را تصویب می کند.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران در خصوص زمان افزایش حقوق بازنشستگان سایر رده ها و افزایش ۳۸ درصدی حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ افزود: پیش بینی می شود تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شود. شنبه ۲۴ مردادماه در جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی.