تعمیم ورزش یکی از اولویت های اجرایی استان یزد محسوب می شود


به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، صبح امروز دوره توانمندسازی و همدلی مسئولان روابط عمومی در هیئت های ورزشی استانداری یزد در دهکده گردشگری دربید برگزار شد.

در این نشست ضمن هم اندیشی و تبادل تجربیات در حوزه روابط عمومی، دوره های آموزشی خبر نویسی، تولید محتوا و ارتباط با رسانه ها به مدت چهار ساعت با حضور «علی امینی» یکی از اساتید برگزار شد. اساتید برجسته خبر استان یزد.

علیرضا پورسلمان مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد نیز در این نشست با تاکید بر اجتماع رویدادهای ورزشی ماهیت ورزش را این گونه دانست و گفت: همگانی شدن ورزش از اولویت های اداره کل ورزش و ورزش است. جوانان در یزد. استانداری.

وی همچنین ارائه رویدادهای ورزشی را مهم دانست و گفت: نحوه ارائه یک رویداد به همه اقشار جامعه کار رسانه است.

پورسلمان تبیین دستاوردهای ورزشی توسط روابط عمومی در این حوزه را در زمان حاضر حائز اهمیت دانست و گفت: همه ما در تلاش هستیم تا این دستاوردها را بشناسیم اما روابط عمومی در تبیین این جهاد در وهله اول قرار دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد مبنای کسب مدال را تکریم برشمرد و گفت: عزت باید نشر شود تا با ایجاد شور و نشاط اجتماعی انگیزه کسب مدال را افزایش دهیم.

پایان نامه / الف
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید