تعدادی از زاهدانیان در میدان منتهی به مسجد مکه تجمع کردند و لاستیک ها را آتش زدند و شعارهای ضد استاندارد سر دادند.


در حالی که نماز جمعه زاهدان اهل سنت و راهپیمایی های آنان بدون مشکل خاصی برگزار شد و مردم به منازل خود رفتند، عده ای با صورت های پوشیده در میدان توحید تجمع کردند.

و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) نوشت: دقایقی پیش تعدادی از اغتشاش گران در میدان توحید منتهی به مسجد مکی زاهدان اقدام به آتش زدن لاستیک و سر دادن شعارهای ضد استاندارد کردند.

به گزارش خبرگزاری ایران (ایرنا)؛ در حالی که نماز جمعه زاهدان اهل سنت و راهپیمایی های آنان بدون مشکل خاصی برگزار شد و مردم به منازل خود رفتند، عده ای با صورت های پوشیده در میدان توحید تجمع کردند.

این افراد در فاصله ۵۰۰ متری مسجد مکی زاهدان تجمع کردند و شعارهای ضد استاندارد سر دادند.

در برخی مناطق حاشیه شهر زاهدان گزارش شد که برخی اغتشاش گران اقدام به آتش زدن لاستیک کردند.

عده ای از اغتشاش گران با پوشاندن سر و صورت به سمت خودروهای عبوری در خیابان مدرس، کوثر و خیابان خیام سنگ پرتاب کردند و سعی در ایجاد جوی در شهر داشتند.

فضای عمومی زاهدان تا این لحظه آرام است و نیروهای انتظامی در سطح شهر به ویژه خیابان های منتهی به مسجد مکه حضور فعال دارند.

مراسم راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه اهل سنت در شهرهای سراوان، ایرانشهر، چابهار و نخشهر برگزار شد.