تراکتورسازی به عنوان مدیر فنی انتخاب شد
اطلاعیه باشگاه تراکتورسازی: قربان بردف با تجربه موفق در روستوف و روبین کازان روسیه و سایر باشگاه های موفق دیگر کشورهای مستقل از شوروی سابق به تبریز می آید تا بتوانیم با همکاری یکدیگر ساختار حرفه ای فوتبال تراکتورسازی را بسازیم.