تالاب شادگان در خطر تخریب است/ احداث پالایشگاه نفت در کنار بزرگترین تالاب ایرانتالاب شادجان در خطر نابودی / ساخت پالایشگاه نفت در نزدیکی بزرگترین تالاب ایران – تجارت نیوز